Nasza oferta skierowana jest dla wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie muzycznym, a także do profesjonalistów, którzy chcą doskonalić swój warsztat.

     Pracujemy z wokalistami oraz ludźmi, którzy na co dzień pracują głosem.

     Oferujemy profesjonalną edukację wokalną, opiekę artystyczną, pomoc przy tworzeniu materiału słowno-muzycznego, opracowania muzyczne, aranżacje wokalne i instrumentalne. 


FORMY ZAJĘĆ

 

 

WARSZTATY WOKALNE

CYKLICZNE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE RAZ W TYGODNIU PO 120 MINUT

Warsztaty skierowane są dla słuchaczy, którzy sami chcą decydować jak długo będą uczęszczać na zajęcia, dla początkujących oraz średniozaawansowanych wokalistów.

Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach.

 

 PROGRAM ZAJĘĆ: 

 •                     podstawy emisji głosu;
 •                     interpretacja piosenki;
 •                     dykcja i artykulacja;
 •                     praca z mikrofonem;
 •                     praca na scenie;
 •                     udoskonalanie warsztatu wokalnego.

 

DWUSTOPNIOWE KSZTAŁCENIE WOKALNO – ESTRADOWE

SZKOLENIE OBEJMUJE DWA STOPNIE KSZTAŁCENIA: POZIOM PODSTWAWOWY ORAZ ŚREDNIOZAAWANSOWANY – 36 SPOTKAŃ PO 90 MINUT

Kształcenie wokalno -estradowe skierowane jest do słuchaczy o bardziej zaawansowanych umiejętnościach wokalnych.

Autorski program kształcenia obejmuje 54 godziny intensywnej pracy teoretyczno – praktycznej w grupach nie większych niż 6 osób.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Instytucję Szkoleniową MAGMAR – organizatora szkolenia (nr rejestru: 2.02/00108/2009)

 

 PROGRAM ZAJĘĆ: 

      I STOPIEŃ – POZIOM PODSTAWOWY (90 MINUT/36 SPOTKAŃ) 

 •                     budowa narządu głosowego i aparatu mowy;
 •                     emisja głosu, podstawowe techniki wokalne;
 •                     dykcja i artykulacja;
 •                     ćwiczenia oddechowe;
 •                     ćwiczenia rytmiczne;
 •                     interpretacja tekstu, praca z tekstem;
 •                     interpretacja piosenki;
 •                     interpretacja i komunikacja głosu;
 •                     podstawy teorii muzyki;
 •                     rozpoznawanie podstawowych interwałów muzycznych;
 •                     praca z mikrofonem;
 •                     praca na scenie.

II STOPIEŃ – POZIOM ŚREDNIOZAWANSOWANY (90 MINUT/36 SPOTKAŃ) 

 •                     rozszerzona emisja głosu;
 •                     impostacja głosu;
 •                     ćwiczenia oddechowe;
 •                     ćwiczenia rytmiczne;
 •                     dykcja i artykulacja;
 •                     recytacja, interpretacja tekstu;
 •                     interpretacja piosenki;
 •                     cztery odsłony piosenki – monodram;
 •                     interpretacja i komunikacja głosu;
 •                     rozszerzona teoria muzyki;
 •                     rozpoznawanie podstawowych trójdźwięków;
 •                     ćwiczenia melodyczne; wielogłosowe;
 •                     praca z akompaniamentem;
 •                     warsztaty w studiu nagrań;
 •                     praca z mikrofonem;
 •                     praca na scenie;
 •                     psychologia głosu.

 III STOPIEŃ – POZIOM ZAAWANSOWANY (w przygotowaniu)

 
INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WOKALNE

ZAJĘCIA PROWADZONE W TRYBIE INDYWIDUALNYM (TRENER WOKALNY – WOKALISTA), FORMA KOREPETYCJI WOKALNYCH, NIEOGRANICZONA ILOŚĆ SPOTKAŃ –  KAŻDE ZAJĘCIA OKOŁO 60 MINUT.

Zajęcia indywidualne skierowane są dla słuchaczy, którzy chcą doskonalić swój warsztat wokalny. Program zajęć dopasowywany jest dla każdej osoby indywidualnie, w zależności od jej umiejętności i potencjału wokalnego.


 

  

WARSZTATY EMISJI I HIGIENY GŁOSU

SZKOLENIE ORGANIZOWANE JEST W TRYBIE MIESIĘCZNYM -OBEJMUJE 4 SPOTKANIA PO 90 MINUT.

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W GRUPACH ORAZ INDYWIDUALNIE.

Warsztaty skierowane są dla tych słuchaczy, którzy na co dzień pracują głosem. Szczególnie dla aktorów, prezenterów radiowych, telewizyjnych, lektorów, nauczycieli, studentów kierunków wokalnych, teatralnych oraz dziennikarskich, team leaderów i menadżerów.

Zajęcia mają na celu doskonalenie techniki wokalnej, poznanie i prawidłowe używanie aparatu głosowego, a także zwiększenie świadomości własnego głosu.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez Instytucję Szkoleniową MAGMAR – organizatora szkolenia (nr rejestru: 2.02/00108/2009)


PROGRAM ZAJĘĆ: 

 •                     budowa narządu głosowego i aparatu mowy;
 •                     ćwiczenia emisyjne;
 •                     ćwiczenia oddechowe;
 •                     impostacja głosu;
 •                     dykcja i artykulacja;
 •                     interpretacja tekstu;
 •                     interpretacja i komunikacja głosu;
 •                     psychologia głosu;
 •                     udoskonalanie warsztatu wokalnego.

 

ZAJĘCIA GRY NA FORTEPIANIE  -  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 

Celem zajęć jest: 

 • zapoznanie się z różnorodnymi stylistykami w muzyce rozrywkowej;
 • zdobycie umiejętności grania solowego bądź w zespole;
 • elementy harmonii  jazzowej i popowej;
 • improwizacja;
 • praca nad rytmem w grze na instrumencie
 • rozwój sprawności manualnej.

nauka oparta jest na konkretnych utworach - standardach muzyki jazzowej oraz rozrywkowej.

 

NAUKA GRY NA FORTEPIANIE Z PROGRAMEM  AKOMPANIOWANIA (dla  wokalistów) -  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia skierowane wyłącznie do wokalistów.

Celem zajęć jest:

 • zapoznanie się z zasadami akompaniamentu; 
 • poznanie podstawowych stylistyk muzyki rozrywkowej;
 • zapoznanie się z symbolami akordów i zasadami ich doboru;
 • opanowanie podstaw improwizacji;
 • rozwój sprawności manualnej.                                                                                                                  

______________________________________________________________________________________________________

                          OPŁATY ZA ZAJĘCIA

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Forma zajęć

 

 

Liczba spotkań

 

 

Czas trwania spotkania jednostkowego

 

 

Całkowity czas trwania

 

 

Całkowity koszt udziału

 

 

Uwagi

Warsztaty wokalne

 

4

120 min

480 min

230,00 zł

-

Szkolenie wokalno-estradowe I stopień

36

90 min

3 240 min

2 800,00 zł

Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie w dziesięciu ratach po 280,00 zł

Szkolenie wokalno-estradowe II stopień

36

90 min

3 240 min

2 800,00 zł

Istnieje możliwość zapłaty za szkolenie w dziesięciu ratach po 280,00 zł

Indywidualne zajęcia wokalne

 

1

60 min

60 min

120,00 zł

 

Indywidualne zajęcia wokalne – pakiet

4

60 min

240 min

400,00 zł

Oferta dotyczy  jednorazowo pakietu czterech spotkań*

Warsztaty emisji i higieny głosu – zajęcia grupowe

 

4

90 min

360 min

350,00 zł

 

ndywidualne

zajęcia z emisji i higieny głosu

 

1

60 min

60 min

120,00 zł

 

Indywidualne

zajęcia z emisji i higieny głosu  - pakiet

4

90 min

360 min

600,00 zł

Oferta dotyczy  jednorazowo pakietu czterech spotkań*

Indywidualne zajęcia gry na fortepianie

 

1

60 min

60 min

120,00 zł

 

Konsultacje indywidualne

 

1

do 60 min

do 60 min

50,00 zł

 

 

Warunkiem udziału w zajeciach, jest terminowe regulowanie opłat za szkolenia.

Terminy płatności do 10-go każdego miesiąca, do 20-go każdego miesiąca (pakiet zajęć indywidualnych*)

Numer konta: Kredyt Bank SA  61 1500 1793 1217 9005 4274 0000